Toerfiets Club Tube
Van maart tot en met oktober sportief én gezellig!

Een keer meefietsen?

Wil je eens meefietsen om te kijken of TC Tube ook een club voor jou is? Dan ben je natuurlijk van harte welkom op zondagochtend op de startlocatie. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Dat mag natuurlijk wel. En dat heeft dan het voordeel dat we je voor een maand gratis kunnen laten meefietsen terwijl je tijdens de ritten verzekerd bent bij de NTFU. Uiteraard moeten we je gegevens dan wel eerst doorgeven aan de NTFU. Je kunt aangeven dat je één of enkele keren wilt meefietsen door een mail te sturen naar de secretaris van TC Tube Richard van der Mast: info@tctube.nl.

Lid worden?

We vinden het natuurlijk mooi als je lid wilt worden van TC Tube. Als lid van TC Tube ben je ook gelijk lid van de NTFU. De kosten daarvoor zitten in onze contributie. Dat levert je automatisch diverse voordelen op, waaronder een fietsverzekering en diverse andere verzekeringen. 

Aan het lidmaatschap van TC Tube zijn enkele voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:

1. Het lidmaatschap kan op ieder moment ingaan en loopt tot het einde van het kalenderjaar. Daarna wordt het steeds stilzwijgend met een kalenderjaar verlengd. Je kunt het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het lopende kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Dus uiterlijk 1 november. Je kunt opzeggen door een brief of mail te sturen aan de secretaris.

2. De contributie van TC Tube bedraagt voor 2024 € 80,- (incl. lidmaatschap en verzekeringen NTFU).

3. Wanneer je lid wordt van TC Tube conformeer je je aan het door TC Tube gehanteerde Privacybeleid. Uiteraard bepaal je zelf of je toestemming geeft voor het gebruik van je persoonsgegevens voor doeleinden die niet noodzakelijkerwijs uit het lidmaatschap voortvloeien. Zie voor nadere informatie: Privacyverklaring.

4. Als lid van TC Tube onthoud je je van acties en uitlatingen die het imago van de vereniging, andere leden of dat van de sponsoren kunnen schaden.

5. Tijdens de toerritten van TC Tube houd je je aan de volgende regels:

a. het dragen van een valhelm en fietshandschoenen is te allen tijde verplicht;

b. de voorrijders bepalen de snelheid en mogen niet worden gepasseerd;

c. tijdens de ritten wordt er zoveel mogelijk rechts gehouden en wordt er met maximaal 2 personen naast elkaar gereden;

d. de verkeersregels worden gerespecteerd; dit geldt dus ook voor verkeerslichten, gebruik van fietspaden, rotondes, etc.;

e. er wordt niet met losse handen gereden; eten, jas aan- of uitdoen, e.d. gebeurt achter (en dus buiten) de groep;

f.  we waarschuwen elkaar voor obstakels, slecht wegdek, gevaarlijke verkeerspunten en andere weggebruikers. Bedenk dat achter iedere bocht gevaar kan schuilen!

g. bij pech wordt dit hardop gemeld, laat betrokkene zich voorzichtig afzakken tot achter de groep en vervolgens wordt de pech verholpen. We hanteren het motto 'samen uit, samen thuis';

h. de toerritten gaan gezamenlijk van start. We rijden met een gemiddelde snelheid van 28,5 km per uur over de gehele rit.

i.  we zorgen dat in geval van stilstand van de groep (bijv. bij pech, een sanitaire stop, een valpartij) de weg ook steeds toegankelijk en vrij blijft voor andere weggebruikers;

h. we hebben respect voor de natuur en gooien afval niet zomaar weg; "met hetzelfde gemak doe je het in je achterzak";

i.  iedereen heeft een reservebandje bij zich.                      

 
E-mailen
Bellen
Info